Suunnittelupalvelut

Asiantuntemusta suunnittelutoimistoille

Olemme huomanneet, että voimme toimia asiantuntijalinkkinä suunnittelutoimistojen ja asiakkaiden välillä. Voimme tarjota suunnittelutoimistoille ja asiakkaille sellaista osaamista, jota heillä itsellään ei välttämättä ole. Voimme tehdä tarkistuksia ja kuntoarviotutkimuksia, joista raportoimme eri osapuolille.

Käytännön kokemuksen merkitys

Tarvittaessa konsultoimme betonirakenteisiin liittyvissä ongelmissa. Joskus käytännön kokemus erilaisista työmenetelmistä voi olla teoreettista näkemystä arvokkaampi, kun kyseessä on vaativat työkohteet. Samalla kykenemme antamaan realistiset arviot työn vaatimista aikataulutuksista sekä korjauskustannuksista. Nämä ovat sellaisia asiantuntijapalveluita, joita on vaikea saada muualta.