Kannattaako erikoisosaamista ostaa?

Rakentamisessa ja teollisuudessa on yhä enemmän erikoisosaamista edellyttäviä työvaiheita, joissa käytetään erikoislaitteita ja -aineita sekä poikkeavia työmenetelmiä. Tällaisia tarpeita varten ei kuitenkaan kannata perustaa tai ylläpitää omia yksiköitä. Siksi uskonkin, että asiakasyritystemme kannattaa keskittää voimansa omaan ydinliiketoimintaansa ja ulkoistaa muut työt tiukasti oman alansa erikoisosaajille.

Palveluitamme on helppo ostaa

Me Concretecilla olemme tuotteistaneet palveluitamme, jotta niitä olisi entistä helpompi ostaa. Kun asiakas tietää mitä saa, miten työ tehdään, mikä on aikataulu, millaiset kustannukset ja kun saa vielä kirjallisen toimenpidesuosituksen perusteluineen, on päätöksentekokin entistä helpompaa.

Palvelumme alkaa yleensä tarvekartoituksesta ja ongelmanratkaisusta. Palveluun sisältyy aina projektisuunnittelu, kustannusarvio, työsuoritus sekä projektin dokumentointi.

Olemme valmiina ottamaan vahvasti vastuuta

Tallaisella erikoisalalla on pulmana luonteva työnjako ja erilaiset rajapinnat vastuiden kantamisessa.

Tässäkin pyrimme yksinkertaiseen tulkintaan. Me haluamme olla luotettava erikoisosaaja, joka ottaa vahvasti vastuuta – ongelmanratkaisusta, työmenetelmistä, työn laadusta ja sen valvonnasta sekä aikatauluista ja budjeteista.

Me tiedostamme hyvin sen, että olemme vain pieni osa pitkässä toimintaketjussa, jossa jokaisen tulee tehdä työnsä tarkasti, huolellisesti ja oikea-aikaisesti. Huolellisella suunnittelulla ja toiminnalla ei osteta riskejä, ja eri työvaiheet sujuvat oikealla tavalla ja aikataulussa.